ช็อกโกแลตพบโลหะหนักปนเปื้อน

Posted on : February 23, 2016 | post in : สินค้าที่ฉันชอบ |Leave a reply |

หลังจากที่มีการสุ่มตรวจสารปนเปื่อนในช็อกโกแลตหลาก 19 ยี่ห้อดังที่ผลิตในประเทศและนำเข้า ซึ่งสุ่มเก็บตัวอย่างในเดือนสิงหาคม-กันยายน 2560 โดยมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค พบเกือบทุกยี่ห้อปนเปื้อนสารตะกั่ว-แคดเมียม แต่ยังไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน โดยมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคแนะนำว่า ยิ่งมีส่วนผสมของโกโก้มาก ยิ่งเสี่ยงปนเปื้อนสารโลหะหนักมากขึ้น แต่ วันนี้เราจะมาค้นหาข้อเท็จจริงกันว่า ช็อกโกแล็ตที่ปนเปื้อนสารดังกล่าวนั้น จริง ๆ แล้วส่งผลต่อร่างกายมากน้อยแค่ไหน

ซึ่งต้องขอบอกก่อนว่าการที่มีโลหะหนักอย่างสารตะกั่วหรือแคดเมียมปะปนอยู่ในอาหาร เป็นเรื่องที่เลี่ยงได้ยากมากๆ เพราะโลหะหนักเหล่านี้มักจะแฝงมากับสิ่งแวดล้อม ไม่ได้เป็นการปนเปื้อนในส่วนของกระบวนการบรรจุห่อ ในกรณีที่พบสารดังกล่าวปนเปื้อนในช็อกโกแลต ก็คาดว่าอาจมีสาเหตุสิ่งแวดล้อม ที่ใช้ปลูกต้นโกโก้ ซึ่งพบว่ามีการปนเปื้อนของโลหะหนักดังกล่าว

ด้วยเหตุนี้จึงมีการกำหนดมาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข โดยกำหนดให้มาตรฐานสารปนเปื้อนประเภทโลหะหนักชนิดตะกั่วต้องไม่เกิน 1 มิลลิกรัม ต่ออาหาร 1 กิโลกรัม เว้นแต่อาหารที่มีสารตะกั่วปนเปื้อนตามธรรมชาติในปริมาณสูง ให้มีได้ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งสารตะกั่วที่ปนเปื้อนอยู่ในช็อกโกแลตที่ถูกสุ่มตรวจยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เกินมาตรฐานตามข้อบังคับของคณะกรรมการอาหารและยา ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าปริมาณของสารที่ปนเปื้อนในช็อกโกแลต ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและน่ากังวลเท่าไหร่ แต่หากต้องการจะให้ชัวร์จริงๆ แนะนำว่า หลีกเลี่ยงการการช็อกโกแล็ตเป็นประจำดีกว่าค่ะเพราะนอกจากจะเสี่ยงสารปนเปื้อนในช็อกโกแลตแล้ว ยังเสี่ยงต่อโรคอ้วน ฟันผุ ด้วยค่ะ

Leave a Reply

Theme Designed Bymarksitbd